מסמכי העמותה

אישור ניהול תקין לשנת 2013

אישור ניהול תקין לשנת 2014

אישור ניהול תקין לשנת 2015

אישור ניהול תקין לשנת 2016

אישור ניהול תקין לשנת 2017

אישור לצורך ניכוי מס

 

אישור מוסד ציבורי לעיניני תרומות

תעודת מלכ"ר

תעודה לרישום עמותה