ציוני דרך

  1. אנשים באדום – סיכום פעילות העמותה 1997 -2012
  2. כנסים
  3. אות אזרח מקדם בטיחות מהרשות הלאומית לבטיחות בדרכים
  4. קשר עם אילן רמון- אנשים באדום בחלל
  5. הכרה בינלאומית