מאמרים

שימוש באכיפה אוטומטית – מצלמות מהירות
הטיפול בתאונות הדרכים דורש טיפול רב-מערכתי נרחב שבו מעורבים משרדי הממשלה, הרשויות המקומיות גורמי אכיפה ומערכת החינוך.

התווית המדינית באה לידי ביטוי במסמך המסכם את האסטרטגיה הלאומית הרב שנתית לצמצום תאונות הדרכים.
מסמך זה סוקר נתונים אודות הפעלת מערכות אוטומטיות לאכיפת חוקי התעבורה במטרה לצמצם את תאונות הדרכים
לקריאה

_______________________________________________________________________
סכנה עצירה בשוליים

עשרות אנשים נהרגים בכל שנה בצדי הדרכים. במדריך זה
נסביר לכם מדוע לא עוצרים בשולי הדרך ומה לעשות אם
ממש, אבל ממש חייבים

לקריאה

_______________________________________________________________________

Speed kills

 

When Israel exchanged more than 1,000 terrorists for tank gunner Gilad Schalit in late 2011, the Jewish state demonstrated – after much soul-searching – the principle that the life of every
one of its citizens is sacrosanct
לקריאה

_______________________________________________________________________

כיוון מראות הרכב

לקריאה