צעד ותרום

העמותה עורכת אחת לשנתיים צעדה שמטרתה להגביר את מודעות הציבור לבטיחות בדרכים ולגייס כספים לפעולות העמותה