פרויקטים

 

 

צעד ותרום 2013

צעד ותרום

פרויקט עבודות גמר מגמות תקשורת פ"ת לזכרו של שי קלמן

בסניפים

כתבה על חומר הדרכה לבטיחות בסביבת הרכבת הקלה