רישיון נהיגה מדורג

רישיון נהיגה מדורג – GDL – Graduated Driver Licensing

פקודת התעבורה מס/54 התשס"ג 2002

נהגים צעירים, עד גיל 24, מעורבים פי שנים ויותר מחלקם היחסי בקרב ציבור הנהגים, בתאונות קטלניות ובתאונות עם נפגעים קשים. חוסר ניסיון הוא אחד הגורמים העיקריים הפועלים לרעת הנהגים הצעירים, ויש צורך בזמן, הדרכה, והכוונה כדי לרכוש מיומנויות נהיגה ושיפוט, תוך הבנת חוקי התעבורה והפנמתם, וחינוך להתחשבות בשאר משתמשי בדרך.

רישיון מדורג היא תכנית המאפשרת לנהג המתחיל לרכוש ניסיון בתנאי סיכון נמוכים ולהתקדם וללמוד, בצורה מבוקרת, התנהגות במצבים מסוכנים יותר.

נהיגה היא מיומנות המשתפרת עם הזמן והניסיון.

בתוכנית  רישיון מדורג הנהגים הצעירים מוגבלים בשני השלבים הראשונים: מתי הם יכולים לנהוג ואת מי מותר להם להסיע. הרישיון המדורג  מחולק לשלוש תקופות הכשרה, שבסוף כל אחת מהן, על הנהג הצעיר להוכיח נהיגה אחראית, לפני שהוא עובר לשלב הבא.

בשנת 2001 נחשפו פרופ' ברוך פולק וציפי ניומן מ- עמותת אנשים באדום לשיטה זו שהייתה נהוגה בכמה ממדינות ארצות הברית, קנדה, ניו זילנד, ואוסטרליה. הם תרגמו והתאימו את התכנית לתנאי מדינת ישראל. נציגי העמותה הציגו את התוכנית בפני ח"כ נחום לנגנטל, שהיה בעבר מנכ"ל משרד התחבורה ומעורה בנתונים הקשים של היפגעות צעירים. ח"כ לנגנטל הניח על שולחן הכנסת הצעת חוק ברוח הצעת העמותה, וכיום מחויב נהג צעיר לשישה חודשי ליווי על ידי נהג מנוסה, 50 שעות ליווי לפחות, מתוכם עשר שעות ליווי בשעות הלילה ואסור לו להסיע יותר משני נוסעים עד הגיעו לגיל 21.