הגשת בג"צ 2004

בג"ץ "אנשים באדום ו"התנועה להגינות שלטונית" נגד רוה"מ, שר התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ומשרד הרשוי עתירה מס' 1345-04

בתאריך 28/12/05 התקיים הדיון הסופי בבית המשפט העליון בראשות כבוד נשיא בית המשפט אהרון ברק בעתירת העמותה על אי קיומו של חוק המאבק הלאומי בתאונות הדרכים (1997).

הדיון הראשון התקיים ביום 13/12/04 ובו הוציא ביהמ"ש צווים על תנאי נגד ראש הממשלה, שר התחבורה, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, ורשות הרישוי. המשיבים היו אמורים להביא את דבריהם כעבור 45 יום, אך המדינה ביקשה וקיבלה דחיות חוזרות ונשנות, כך שהדיון עצמו נערך כעבור שנה.

נציגת הפרקליטות השיבה כי מטרת שני הצדדים היא לקיים את החוק כהלכה וטענה כי תנאי החוק אכן מתקיימים:

  • דיווח לכנסת ולממשלה התקיים פעמיים באותה שנה בכתב, והיה אמור להתקיים דיון בעל פה בחודש דצמבר, אולם בוטל עקב פיזור הכנסת.
  • מרכז מידע לאומי מתקיים הלכה למעשה באמצעות אתר האינטרנט של הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ואתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

נציגי העותרים עו"ד עינת זליכוב ומר מרדכי אייזנברג הפריכו את טענות המשיבים והסבירו כי בניגוד לטענת הפרקליטות לא התקיימו דיונים סדירים במליאת הכנסת, כמו שנדרש בחוק. בית המשפט הסכים לטענת העותרים גם בנושא מרכז המידע, וקבע כי בניגוד לטענת הפרקליטות, אין מרכז מידע אמיתי, חוקר ויעיל כנדרש על פי החוק.

לשאלת השופט ברק מה מבקשים העותרים בדיון זה, הושב כי יש לחייב את הממשלה לבצע את תפקידה.

בשל החוק החדש שהתקבל בכנסת בעקבות דו"ח ועדת שיינין ואשר חייב את הממשלה לעשות את אותם הדברים שנדרשו על ידינו, קבע בית המשפט כי ה